Back to the Boston Celtics Newsfeed

ESPN promo pokes fun at Rajon Rondo’s giant hands